Billetter

Billetter tikl PiPfest 2021 finner du her

Pip lordag stemning lunateppana 2479 kopi

Kjøpte billetter 2020

Kjøpte billetter til 2020 gjelder for 2021. Kjøpte dagsbilletter gjelder til pålydende ukedag, torsdagsbillett til 2020 gjelder torsdag 2021 osv. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe, QR koden på billetten du har mottatt er gyldig.

Pip fredag stemning lunateppana 1730